2021-12-01 06:59Pressmeddelande

Forskningens betydelse och pandemins hjältar står i fokus på Forska!Sveriges 10-årsjubileum

Forskningens betydelse för att bekämpa pandemin, förebygga hälsohot och förbättra våra liv. Det är ett ämne som står i fokus den 1 december när tidigare partiledare och ministrar, riksdagsledamöter, samt ledande forskare och andra life science-aktörer samlas vid ett seminarium i riksdagshuset. Under en utmärkelseceremoni uppmärksammas även fyra personer i frontlinjen i kampen mot pandemin.

I slutet av år 2019 upptäcktes de första fallen av det som visade sig vara början av covid-19-pandemin. I första ledet för att hantera och bekämpa pandemin stod vårdpersonal, forskare och de som förväntades ta fram och distribuera ett fungerande vaccin i rekordfart. Den 1 december tilldelar Forska!Sverige utmärkelser för dessa insatser.

– Med årets utmärkelser vill vi tacka några av dem som stod i det allra första ledet för att hantera pandemin och rädda liv. Idag ser vi fram emot att ta del, och lära oss, av deras erfarenheter. Utmärkelserna ska även ses som ett bredare tack och hedersbetygelse till alla forskare inom akademi såväl som företag, all vårdpersonal och tjänstemän på berörda myndigheter vars insatser under pandemin har varit ovärderliga, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Vid seminariet uppmärksammas att stiftelsen firar 10 + 1 år.  Seminariet samlar forskare, vårdprofession, patientrepresentanter, företagare och andra life science-aktörer för att tillsammans med tidigare partiledare och nuvarande riksdagsledamöter diskutera hur politiker kan stärka forskning och dra nytta av den i politiskt beslutsfattande.

Seminariet äger rum i riksdagshuset idag, den 1 december, och är ett samarbete med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare. Journalister med presslegitimation är välkomna att delta.

----------------

Se programmet


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos