2016-04-28 07:50Pressmeddelande

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2016 går till Anders Henriksson

null

Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2016 går till landstingspolitiker Anders Henriksson (S). Henriksson får utmärkelsen för sitt beundransvärda arbete för en kunskapsstyrd vård - där medicinsk forskning utgör en självklar och central del. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 2e maj på Tessinska Palatset.

Anders Henriksson är förste vice ordförande i SKL, ordförande landstingsstyrelsen i Kalmar län, ordförande i Inera samt ledamot i regeringens expertråd för Life science.

– Henriksson har i sina olika roller drivit ett antal nyckelfrågor för att främja medicinsk forskning och nyttan av den och är en god förebild både för regional och nationell politik, säger Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare för Forska!Sverige.

Henriksson har bland annat verkat för att stärka forskningen inom Landstinget i Kalmar län, där forskningen fått en tydlig organisatorisk hemvist under ledning av en forskningschef och samtidigt har antalet doktorander, inte minst kliniska sådana, utökats. Han stöttade grundandet av Linnéuniversitetet och förespråkar läkartjänster med mer tid för forskning. Han är också en av de drivande krafterna bakom att en regionaliserad läkarutbildning har kunnat etableras i samverkan mellan Linköpings universitet och Linnéuniversitetet, vilket stärker landstingets kapacitet för klinisk forskning.

– Jag är hedrad och stolt över att få ta emot den här prestigefyllda utmärkelsen, säger Anders Henriksson. Jag ser utmärkelsen också som ett erkännande för Landstinget i Kalmar län och det framgångsrika arbetet som bedrivs, inte minst inom kvalitet och patientsäkerhet. Kunskapsbaserad ledning och styrning är en framgångsfaktor och forskning är en grundläggande förutsättning när vi vill åstadkomma varaktig förändring, säger Anders Henriksson.

Landstinget har även varit involverat i uppbyggnaden av eHälsoinstitutet som forskar om användningen av digital och innovativ teknik i vård och omsorg utifrån bland annat läkemedelsregister. Henriksson har verkat för spridning av dessa erfarenheter på den nationella arenan.

Läs artikel i Dagens Samhälle (pdf)

För ytterligare information, kontakta: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Foto: Per Carlsson

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos