2014-10-14 08:00Pressmeddelande

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2014 går till Barbro Westerholm

null

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2014 går till riksdagsledamot Barbro Westerholm (FP). Hon får utmärkelsen för sitt beundransvärda engagemang och kraftfulla agerande inom forskningsfrågor som berör människors livsresa med utgångspunkten att alla individer är olika. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 15e oktober på Uppsala slott.

Barbro Westerholm är läkare, forskare, ämbetsman och riksdagsledamot för Folkpartiet. Hon har genom sina olika roller i samhället kontinuerligt arbetat för bättre hälsa för alla medborgare.

-  Barbro Westerholms kraftfulla arbete för att stärka medicinsk forskning och dra nytta av den med syfte att öka hälsan hos alla medborgare har varit och är fortfarande mycket viktigt för enskilda människor, såväl som för Sveriges utveckling, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Barbro Westerholms har inte bara hjälpt patienter som läkare och utvecklat ny kunskap via sin forskning, utan även tagit ett bredare grepp genom att driva förändringsarbeten inom myndigheter. Ett exempel är att Westerholm under sin tid på Socialstyrelsen drev igenom att homosexualitet inte längre skulle räknas som en psykisk sjukdom av socialstyrelsen. Som politiker har hon drivit betydelsen av medicinsk forskning och ökad hälsa i samhället på ett mycket tydligt sätt.

-  En sådan här utmärkelse är viktig för att man skall fortsätta att driva olika frågor i politiken. Den fråga jag har högst upp på forskningslistan är forskning kring värdet av livserfarenhet i arbetsliv och civilt samhälle, säger Barbro Westerholm.

Se pressinbjudan till Forska!Sverige-dagen

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige

070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Adam Alfredsson, pressansvarig FP

08-786 42 87, 070-298 67 90, adam.alfredsson@riksdagen.se


Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos