2012-09-18 08:57Pressmeddelande

Forska!Sveriges utmärkelse till Hallandspolitiker

Forska!Sveriges utmärkelse 2012 går till Mats Eriksson (M), ordförande i Region Hallands hälso- och sjukvårdsstyrelse. Han får utmärkelsen för sitt gedigna engagemang i klinisk forskning och kvalitet i vården. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 26 september.

– Mats Eriksson har arbetat för politiska beslut som främjar klinisk forskning och kvalitet i vården. Det är ett arbete som har stor betydelse för ökad kompetens i vården och därmed förbättrad hälsa hos medborgarna, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Mats Eriksson representerar Moderaterna och är ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation och i Region Hallands hälso- och sjukvårdsstyrelse. Han har utmärkt sig genom sitt stora engagemang i frågor som rör klinisk forskning och kvalitet i vården. Mats Eriksson har bland annat varit pådrivande för de nationella kvalitetsregistren och för öppna jämförelser och en jämlik vård.

– Vi politiker har ett stort ansvar för kvaliteten i vården och för att nya upptäckter kommer befolkningen till godo. Jag hoppas att Forska!Sveriges utmärkelse kan inspirera andra politiker att också arbeta med dessa frågor, säger Mats Eriksson.

Forska!Sveriges utmärkelsebestår av två utmärkelser, varav den ena går till en politisk beslutsfattare och den andra till en forskare. Forskarutmärkelsen går till Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi vid Lund Tekniska Högskola.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige 0703- 88 35 96, anna@forskasverige.se

Mats Eriksson, ordförande i Region Hallands hälso- och sjukvårdsstyrelse 070-5956085, mats.eriksson@regionhalland.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.