2014-10-14 08:00Pressmeddelande

Forska!Sveriges utmärkelse till forskare 2014 går till Catharina Svanborg

null

Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2014 går till Catharina Svanborg för hennes banbrytande forskning. Särskilt utmärkande är upptäckten av bröstmjölksämnet HAMLET som kan användas för att behandla cancer. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 15e oktober på Uppsala slott.

Catharina Svanborg är professor i mikrobiologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

-  Catharinas forskning har haft stor betydelse för den medicinska forskningen där hon har gjort banbrytande forskningsupptäckter inom cancer fältet. En upptäckt som framgångsrikt förts vidare till kliniska studier, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Inom patogenesområdet har hon gjort banbrytande insatser inom urinvägsinfektionsområdet. Hon har också studerat betydelsen av celldöd vid olika former av cancer och har visat att HAMLET*, med beståndsdelar från modersmjölk, kan användas både för att behandla och förebygga cancer.

-  HAMLET är en ny typ av cancerdödande molekyl som inte attackerar frisk vävnad och därför ger ökad förståelse för vad som skiljer cancerceller från friska celler. De positiva resultaten från djurmodeller och kliniska studier inspirerar oss och forskarkollegor att snarast pröva HAMLET i olika patientgrupper där ny cancerbehandling behövs. Utmärkelsen från Forska!Sverige är en härlig inspiration till fortsatt forskning och utveckling, säger Catharina Svanborg.


*

HAMLET står för Human Alfa-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells. Det är en speciell kombination av en fettsyra och ett bröstmjölksprotein i en viss veckningsform som troligen bildas först nere i magen på det ammade spädbarnet.

Se pressinbjudan till Forska!Sverige-dagen


För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare, Forska!Sverige

070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Catharina Svanborg, Professor Lunds Universitet

0709-426549, catharina.svanborg@med.lu.se

Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos