2012-09-18 10:56Pressmeddelande

Forska!Sveriges utmärkelse till Carl Borrebaeck och Mats Eriksson

Forska!Sveriges utmärkelse 2012 går till professor Carl Borrebaeck och till Mats Eriksson (M). Carl Borrebaeck får utmärkelsen för sin banbrytande forskning inom medicin samt för sitt stora entreprenörskap. Mats Eriksson får utmärkelsen för sitt gedigna engagemang i klinisk forskning och kvalitet i vården. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 26 september.

– Båda pristagarna har haft stor betydelse för den medicinska forskningen. Carl Borrebaeck har gjort banbrytande forskningsupptäckter och utvecklat dem till produkter som kan användas i sjukvården. Mats Eriksson har arbetat för politiska beslut som främjar klinisk forskning och kvalitet i vården, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Carl Borrebaeck är professor i immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola och vicerektor på Lunds universitet med ansvar för innovationsfrågor. Han är också en driven entreprenör som har startat upp flera egna bolag och hjälpt andra att ta innovationer till produkter. Carl Borrebaeck har i Sverige byggt upp en forskning kring immunterapi och dessutom lyckats koppla ett entreprenörskap till detta. Detta har resulterat i uppfinningar och produkter som kan användas inom sjukvården.

– Jag är glad över att Forska!Sverige uppmärksammar vikten av att forskningen kommer till praktisk nytta i sjukvården. En kombination av forskning och entreprenörskap är en nödvändighet för att bidra till förbättrad hälsa och välfärd, säger Carl Borrebaeck.

Mats Eriksson representerar Moderaterna och är ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation och i Region Hallands hälso- och sjukvårdsstyrelse. Han har utmärkt sig genom sitt stora engagemang i frågor som rör klinisk forskning och kvalitet i vården. Mats Eriksson har bland annat varit pådrivande för de nationella kvalitetsregistren och för öppna jämförelser och en jämlik vård.

– Vi politiker har ett stort ansvar för kvaliteten i vården och för att nya upptäckter kommer befolkningen till godo. Jag hoppas att Forska!Sveriges utmärkelse kan inspirera ännu fler politiker att också arbeta med dessa frågor, säger Mats Eriksson.


För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

0703- 88 35 96, anna@forskasverige.se

Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola

070-821 83 30, carl.borrebaeck@immun.lth.se

Mats Eriksson, ordförande i Region Hallands hälso- och sjukvårdsstyrelse

070-595 60 85, mats.eriksson@regionhalland.se

 

Fakta om Forska!Sveriges utmärkelse

 • Forska!Sveriges utmärkelse består av två utmärkelser, varav den ena går till en forskare och den andra till en politisk beslutsfattare.
 • Den forskare som får utmärkelsen ska nyligen ha publicerat medicinska forskningsresultat av hög kvalitet och av värde för sjukvården.
 • Den politiska beslutsfattare som får utmärkelsen ska på ett påtagligt sätt ha drivit och genomfört förändringar som gagnar medicinsk forskning eller dess nyttiggörande.
 • Forska!Sveriges grundargrupp nominerar pristagare. Stiftelsens styrelse utgör jury och tar det slutliga beslutet. 
 • Utmärkelsen delas ut för första gången på Forska!Sverige-dagen den 26 september.

 

Fakta om pristagarna

Carl Borrebaeck

 • Professor i immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola och vicerektor på Lunds universitet med ansvar för innovationsfrågor
 • Doktorsexamen från Lunds Universitet 1979
 • Författare till över 300 publikationer
 • Innehavare av över 35 patent
 • Medgrundare till bioteknikföretagen BioInvent International AB, Alligator Bioscience AB, Immunovia AB och SenzaGen AB.

Mats Eriksson

 • Ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation
 • Ordförande i Region Hallands hälso- och sjukvårdsstyrelse
 • Moderat politiker
 • Ledamot i södra regionsjukvårdsnämnden
 • Ledamot i Region Hallands fullmäktige
 • Ledamot i landstinget Halland
 • Har tidigare bland annat varit ordförande i Landstingsstyrelsen (2003–2010).

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. www.forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos