2018-10-05 10:35Pressmeddelande

Forska!Sveriges styrelse kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, fysik och kemi

null

Årets Nobelpris inom fysiologi eller medicin, fysik och kemi har en viktig gemensam nämnare - alla är upptäckter som relativt snabbt kommit att spela en betydande roll för en stor mängd patienter.

Medicinpristagarnas upptäckter har redan lett till läkemedel med mycket lovande effekter för vissa typer av tidigare obotlig cancer. Fysikpristagarnas forskning kring laser används både i spjutspetsteknologier inom medicinska forskningsfält och praktiskt inom ögonsjukvård. Kemipristagarnas upptäckter har möjliggjort framtagandet av många redan godkända biologiska läkemedel och ännu fler som är under utveckling.

– Årets nobelpriser i medicin, kemi och fysik visar alla på betydelsen av grundforskning för utveckling av värdefulla tillämpningar inom life science och den kliniska medicinen - bland annat behandling av tidigare obotlig cancer, effektivare ögonkirurgi och effektivare läkemedelsutveckling, säger Olle Stendahl ordförande för Forska!Sverige och professor emeritus Linköpings universitet

– Det är mycket glädjande att Nobelprisen i år går till upptäckter som är så patientnära. Speciellt roligt är det såklart att se att man med årets medicinpris uppmärksammar helt nya behandlingsprinciper som på relativt kort tid revolutionerat behandlingen för vissa cancerformer, säger Sara Riggare styrelseledamot Forska!Sverige, spetspatient och doktorand vid Karolinska Institutet.

– Det är fantastiskt hur samtliga årets naturvetenskapliga Nobelpris redan har kommit till praktisk användning inom både klinisk praxis och utveckling av andra forskningsområden. Det finns en rad unga svenska företag vars produkter och produktutveckling bygger på någon av dessa upptäckter, säger Eugen Steiner styrelseledamot Forska!Sverige och partner HealthCap.

Forska!Sveriges styrelse består av 11 ledamöter.

Forska!Sverige har tidigare under veckan kommenterat Nobelprisen lite mer detaljerat, se länk.

Läs mer om Nobelpristagarna på www.nobelprize.org

Till Forska!Sveriges hemsida.


-------

Pristagarna:

Fysiologi eller medicin

Tasuku Honjo föddes 1942 i Kyoto i Japan. Han doktorerade 1975 vid Kyotouniversitetet och är sedan 1984 professor vid universitetet.

James P. Allison föddes 1948 i Alice, Texas i USA. 1973 doktorerade han vid University of Texas i Austin och han är sedan 2012 professor vid University of Texas i Houston.

Fysik

Arthur Ashkin, född 1922 (96 år) i New York, USA. Fil.dr 1952 vid Cornell University, Ithaca, USA.

Gérard Mourou, född 1944 (74 år) i Albertville, Frankrike. Fil.dr 1973.

Donna Strickland, född 1959 (59 år) i Guelph, Kanada. Fil.dr 1989 vid University of Rochester, USA.

Kemi

Frances H. Arnold, född 1956 (62 år) i Pittsburgh, USA. Fil.dr 1985 vid University of California, Berkeley, USA. Linus Pauling Professor of Chemical Engineering, Bioengineering and Biochemistry vid California Institute of Technology, Pasadena, USA.

George P. Smith, född 1941 (77 år) i Norwalk, USA. Fil.dr 1970 vid Harvard University, Cambridge, USA. Curators’ Distinguished Professor Emeritus of Biological Sciences vid University of Missouri, Columbia, USA.

Sir Gregory P. Winter, född 1951 (67 år) i Leicester, Storbritannien. Fil.dr 1976 vid University of Cambridge, UK. Research Leader Emeritus vid MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos