2018-06-04 08:14Pressmeddelande

Forska!Sveriges lägesrapport 2018 – Alarmerande läge för läkemedelsprövningar

null

Antalet startade läkemedelsprövningar i Sverige halverades mellan 2004 och 2016. Det kan bidra till att färre patienter får del av nya effektiva läkemedel. Det är oroväckande på många sätt, inte minst för att de som är 80 år eller äldre kommer att vara dubbelt så många om bara 23 år och de offentliga kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka, visar stiftelsen Forska!Sveriges årliga lägesrapport.

- För att både förbättra vår hälsa och begränsa kostnaderna krävs ett ökat fokus på att förebygga sjukdomar, samtidigt som vi måste stärka forskningen och användningen av nya metoder för att få bättre behandlingsresultat, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Lägesrapporten 2018 visar att de totala investeringarna i forskning och utveckling i Sverige har minskat från 3,9 procent av BNP år 2001 till 3,26 procent år 2016. Anledningen till nedgången är att företagens investeringar i forskning och utveckling, som andel av BNP, minskade med 25 procent under samma period. Det kan jämföras med Danmark som hade en ökning med 19 procent.

- För att klara utmaningarna inom vården och vara konkurrenskraftiga inom forskning och näringsliv, behöver vi bättre förutsättningar för både den akademiska och industriella forskningen. Att företag allt mer väljer att lägga sina läkemedelsprövningar i andra länder är ett mycket dåligt tecken, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läkemedelsprövningar innebär att man prövar effekt och säkerhet på människor. Det ingår inom begreppet ”kliniska studier” (vetenskaplig studie som genomförs på människa för att studera biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar).

Nedgången av prövningarna har uppmärksammats av ministern för högre utbildning och forskning som i Ekot den 30e maj konstaterade att regeringen behöver göra mer för att antalet kliniska studier ska öka inom medicinsk forskning.

- Inför årets val är vi mycket uppmärksamma på vilka partier som satsar på såväl stärkt finansiering av medicinsk forskning som strukturella förändringar. Det krävs för att begränsa de stigande vårdkostnaderna samt öka medborgarnas hälsa och Sveriges välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Fakta: Lägesrapporten 2018
Forska!Sveriges lägesrapport om Sveriges satsningar på forskning, med fokus på medicinsk forskning, ges ut för femte året i rad. Rapporten innehåller sammanställningar över trenderna för medicinsk forskning – kostnader och investeringar, vetenskaplig kvalitet och innovation, life science-företag samt kliniska prövningar.

Läs Lägesrapport 2018 – Sveriges satsningar på medicinsk forskning.

Läs Forska!Sveriges valmanifest med prioriterade åtgärder för att öka hälsa och välstånd i Sverige.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703 - 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

Vi är måna om en öppen relation - läs vår integritetspolicy här!

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos