2018-09-06 11:51Pressmeddelande

Forska!Sveriges kommentar inför valet

null

Stiftelsen Forska!Sverige uppmanar de politiska partierna att prioritera medborgarnas hälsa. Genom att stärka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården och samtidigt öka välståndet i Sverige. För att uppnå ökad hälsa och välstånd krävs satsningar inom fyra områden:

Forska!Sveriges partienkät och debatt i Almedalen visar tydligt att det finns många områden där partierna är överens och att det även finns en vilja till samarbete. Oavsett valresultat hoppas vi därför att de politiska partierna tar ett långsiktigt blocköverskridande ansvar för att investera i medicinsk forskning, möta vårdutmaningen och öka medborgarnas hälsa och Sveriges välstånd.

Forskningens betydelse för Sveriges framtid lyftes i en utfrågning som SR:s Vetenskapsradio ordnade. När partierna ombads nämna exempel på viktig forskning, så blev det nästan genomgående medicinska framsteg.

– Värdet av medicinsk forskning är oerhört stort och det är naturligtvis viktigt att våra politiker har den insikten så att investeringarna stärks. Sveriges befolkning har allt att vinna på det, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Läs sammandrag från utfrågningen - Varför ska en väljare rösta på ert parti baserat på forskningspolitiken?

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos