2015-06-03 14:31Pressmeddelande

Forska!Sveriges generalsekreterare i regeringens expertgrupp

null

Regeringen har nu utsett en expertgrupp för life science, där Forska!Sveriges generalsekreterare ingår. Expertgruppen kommer arbeta med regeringens samordnare för life science, Anders Lönnberg.

Det glädjer mig att regeringen tar life science på allvar. Som medlem i expertgruppen finns det goda möjligheter att arbeta vidare med de 14 förslag som vi utvecklat i ”Agenda för hälsa och välstånd”, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

Läs pressmeddelande från regeringskansliet

Kort om Anna Nilsson Vindefjärd

Läs rapporten ”Agenda för hälsa & välstånd” – 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Läs ”Medicinsk forskning i Sverige – Lägesrapport 2015”

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703 - 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

www.forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.
@forskasverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos