2012-05-09 13:13Pressmeddelande

Forska!Sverige välkomnar Socialdemokraternas satsning på life science

Den oberoende stiftelsen Forska!Sverige välkomnar Socialdemokraternas vårmotion, där ökade statliga investeringar i forskning, riskkapitalförsörjning och strategisk samverkan är i fokus. Life science pekas ut som ett prioriterat område.

Statistiken visar att Sverige har blivit förbisprunget av andra länder i forskningskvalitet inom life science och att företag försvinner till utlandet. Det har också blivit svårare att skapa utrymme för kliniska studier inom vården.

– Det är ett gott tecken att politikerna både i regeringen och oppositionen nu uppmärksammar vikten av medicinsk forskning för hälsa och välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige. 

I den vårmotion som Socialdemokraterna i dag presenterat framhålls medicinsk forskning och dess tillämpning som ett prioriterat område för svensk tillväxt. Samtidigt har näringsminister Annie Lööf för en kort tid sedan tagit initiativ till en sammanhållen life science-strategi. Dessutom har utbildningsminister Jan Björklund presenterat en stor satsning på Science for life lab.

– Om alla dessa initiativ och förslag vidareutvecklas och omsätts i konkreta åtgärder har Sverige en chans att återfå sin position som världsledande inom medicinsk forskning och innovation, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se


Forska!Sverige värnar om framtiden – medborgarnas hälsa och Sveriges välstånd www.forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.