2015-04-01 14:26Pressmeddelande

Forska!Sverige välkomnar regeringens utnämning av Anders Lönnberg som samordnare för life science

null

Idag fattade regeringen beslut om att utse Anders Lönnberg till nationell samordnare för Life science. Samordnaren kommer att leda en expertgrupp med medlemmar från sektorns olika delar och ska även arbeta med frågor som initierats av Innovationsrådet.

- Utnämningen av en samordnare är mycket viktig för life science i Sverige. Vi har tappat kraft och det krävs en långsiktig, sammanhållen strategi på nationell för att återhämta vår position inom både forskning, näringsliv och vård. Anders besitter gedigen erfarenhet från flera delar av life science-systemet, vilket är en förutsättning för att driva processen effektivt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Anders Lönnberg ingår i styrgruppen för ”Agenda för hälsa och välstånd” som Forska!Sverige initierade i juli 2014. Syftet var att snabba på den politiska processen och bidra med väl underbyggda åtgärdsförslag, ur professionens perspektiv och med patienten i fokus. Styrgruppen för ”Agenda för hälsa och välstånd” består av ledare inom vård, akademi, företag, fackförbund, patientorganisationer och andra intresseorganisationer. Genom hands-on arbete i ett flertal workshops har aktörernas olika erfarenheter kommit till nytta och gruppen har kunnat enas om ett begränsat antal prioriterade åtgärder som de bedömer är relativt snabbt genomförbara och effektiva i syfte att stärka Sveriges life science-system.

- Behovsbilden för life science har varit relativt tydlig under senare år och för att inte förlora mer tid var det viktigt att den unika konstellation av aktörer i Agenda-gruppen kunde gå djupare än vad som tidigare gjorts och även arbeta fram konkreta handlingsplaner, säger Anna Nilsson Vindefjärd

”Agenda för hälsa och välstånds" målområden, prioriterade åtgärder och handlingsplaner presenteras i en rapport och på en konferens den 6e maj, där Anders Lönnberg deltar. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och sjukvårdsminister Gabriel Wikström medverkar också på konferensen för att ta del av och diskutera förslagen.


För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96, E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.
www.forskasverige.seOm Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos