2015-12-11 16:52Pressmeddelande

Forska!Sverige välkomnar miljardsatsning på proteinforskning och biologiska läkemedel

Regeringen, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, AstraZeneca och flera universitet tillkännagav idag en satsning på proteinforskning och utveckling av nästa generations biologiska läkemedel.

– Det är oerhört glädjande och ett viktigt steg för att stärka Sverige som life science-nation, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Syftet är att Sverige ska bli ett ledande land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel och att stärka samverkan mellan industri, akademi och hälso- och sjukvård.

– Regeringen är nu tydlig med att de tar samhällsutmaningen med hälsa på allvar och att de ser att ett starkt life science-system bidrar med både ökad hälsa, kompetens, arbetstillfällen, skatte- och exportintäkter, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Den statliga delen av finansieringen sträcker sig över åtta år och omfattar totalt 320 miljoner kronor. Till det kommer medfinansiering från näringslivet på motsvarande omkring 25 procent. Parallellt med regeringens initiativ genomför Knut och Alice Wallenbergs stiftelse en satsning på ett nytt forskningscenter för proteinforskning tillsammans med Uppsala universitet, KTH, Chalmers och AstraZeneca. Totalt omfattar satsningen 510 miljoner kr under 2016-2023.

– Den här typen av initiativ där privata och statliga aktörer går ihop och satsar på ledande internationella kunskapscentrum är mycket viktiga både ur finansierings- och samverkanssynpunkt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, KTH och en av Forska!Sveriges grundare har en nyckelroll i den nya satsningen på life science och utvecklingen av nya proteinläkemedel. Vid presskonferensen betonade han den ”tysta revolutionen” inom läkemedelsforskningen – skiftet till biologiska läkemedel – och den betydelse dessa kommer ha i framtidens behandlingar.

Läs mer på regeringens hemsida.

Läs mer på AstraZenecas hemsida.

Läs mer på Knut och Alice Wallenbergs stiftelses hemsida.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos