2012-04-05 13:16Pressmeddelande

Forska!Sverige välkomnar den nya satsningen på medicinsk forskning som Jan Björklund tillkännagjorde den 3/4

Forska!Sverige välkomnar den nya satsningen på medicinsk forskning som Jan Björklund tillkännagjorde den 3/4. Science for Life Labs ska genom bidrag från AstraZeneca och Wallenbergstiftelsen utökas och bli ett nationellt institut. Forska!Sverige ser också positivt på Annie Lööfs besked om att ta fram en life science strategi för Sverige. Inspirerat av Storbritanniens strategi ska den svenska greppa över ett flertal områden. ”Nu hoppas vi att dessa goda initiativ kompletteras med andra, tex inom klinisk forskning, och får det stöd som behövs från Borg och Reinfeldt budgetmässigt och att life science verkligen blir prioriterat även på högsta nivå, precis som det är i t ex Storbritannien och Danmark”, betonar Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige. ”Där arbetar man tvärdepartementellt för att stärka och koppla ihop utbildning, forskning, vård och industri med varandra och det finns ordentliga budgetar för de olika åtgärderna. I Storbritannien har man t.o.m. etablerat ett Office of life science som delas av flera departement just för det syftet”.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.