2013-10-17 12:23Pressmeddelande

Forska!Sverige utmärkelse till Prof. Klareskog

Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2013 går till professor Lars Klareskog för hans banbrytande forskning med utnyttjande av kvalitetsregister som bidragit till bättre prevention och behandling av kronisk ledgångsreumatism. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 21a oktober.

- Med patienten i fokus har Lars Klareskog arbetat med grundläggande och klinisk forskning för att öka kunskapen om varför människor drabbas av ledgångsreumatism. Hans forskning har byggt på det största kvalitetsregistret i världen av sitt slag, det svenska reumatologi-registret, och bidragit till bättre prevention och behandling av kronisk ledgångsreumatism, säger Anna Nilsson Vindefjärd,
generalsekreterare för Forska!Sverige.

Lars Klareskog är professor i reumatologi vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Han har bidragit till att bygga upp en forskningsmiljö där klinisk, epidemiologisk och molekylär forskning används för att skapa förståelse kring hur olika livsstilsfaktorer, i samspel med patientens genetiska konstitution, kan orsaka immunologiska reaktioner och ge upphov till olika kroniska inflammatoriska sjukdomar. En aktiv patientmedverkan är en viktig framgångsfaktor för denna forskning..

- Jag hoppas att vår forskning kan bidra både till att förebygga ledgångsreumatism, till exempel
hos familjemedlemmar till patienter med denna sjukdom, och till bättre framtida behandlingar, säger Lars Klareskog.

Lars Klareskog framhåller att det är viktigt att sjukvårdsorganisationen främjar den typ av grundläggande forskning som lett till de nya kunskaperna om ledgångsreumatism, och inte bara inriktar sig på att optimera användningen av dagens kunskaper.

Se pressmeddelande om Forska!Sverige-dagen

 

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

070-388 35 96, anna@forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.