2013-10-17 09:31Pressmeddelande

Forska!Sverige utmärkelse till Jan Björklund

null

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2013 går till vice statsminister Jan Björklund.  Han får utmärkelsen för att ha hörsammat allvaret i att Sverige tappat mark inom biomedicinsk och klinisk forskning och prioriterat området i FoU-propositionen. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 21a oktober.

Medicinsk forskning behöver bli en högre nationell prioritet för att patienter ska få tillgång till bästa
möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen.

-  Dagens forskning är morgondagens välfärd. Medicinsk forskning är ett av våra viktigaste framtidsområden, säger Jan Björklund

Vice statsminister Jan Björklund tilldelas Forska!Sveriges utmärkelse för att ha hörsammat allvaret i att Sverige tappat mark inom biomedicinsk och klinisk forskning. Jan Björklund har lyft fram
medicinsk forskning som särskilt betydelsefull i regeringens forsknings- och innovationsproposition och han har också drivit igenom infrastruktursatsningar och forskningsanslag som förbättrar förutsättningarna för högkvalitativ medicinsk forskning i Sverige.

-  Vi har stora förhoppningar om ett fortsatt engagemang från Jan Björklund sida i att vända de negativa trenderna och återta en stark position som life science nation. Det är nu även upp till universiteten och vården att ta tillvara dessa möjligheter säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Se pressmeddelande om Forska!Sverige-dagen

 

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

070-388 35 96, anna@forskasverige.se


Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. www.forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos