2019-09-04 09:25Pressmeddelande

Forska!Sverige uppmanar: ”Glöm inte medicinsk forskning i budgetpropositionen”

null

Allmänheten anser att sjukvården är vårt viktigaste samhällsproblem. Ändå tycks frågan vara frånvarande i partiernas förhandlingar inför budgetpropositionen den 18 september. Forska!Sverige uppmanar regeringen att prioritera frågan i årets budget, både för att nå sina egna mål och för att möta väljarnas rättmätiga förväntningar.

– Sverige står inför en stor utmaning med ökade kostnader och ojämlikhet inom vården. De ökade vård- och omsorgsbehoven för en åldrande befolkning kräver omfattande investeringar. Ändå verkar frågan nästintill frånvarande i partiernas förhandlingar inför budgetpropositionen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Sjukvården toppar listan när allmänheten anger medborgarnas viktigast samhällsproblem, enligt SOM-institutet. En färsk Sifo-undersökning visar att 87 procent av allmänheten anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning, bland annat för att utveckla nya mediciner och behandlingar samt skapa ekonomisk tillväxt. 80 procent vill dessutom öka de statliga investeringarna till medicinsk forskning.

Forska!Sverige har tillsammans med 33 organisationer från olika delar inom life science-systemet presenterat 14 konkreta åtgärdsförslag för regeringen. Exempelvis är långsiktiga satsningar på precisionsmedicin en förutsättning för en modern vård. Det kräver i sin tur omfattande investeringar i infrastruktur för hälsodata.

Den 10 juni uttalade tre ministrar målsättningen att Sverige ska vara en ledande life science-nation och tidigare i år meddelades att socialminister Lena Hallengren (S) ska leda ett arbete kring att ta fram en ny hälso- och sjukvårdspolitik.

– Vi förväntar oss att regeringen i årets budgetproposition går från ord till handling och ökar de statliga investeringarna i medicinsk forskning, utveckling och vård. Det är nödvändigt för att de ska leva upp till sina egna målsättningar och möta väljarnas rättmätiga förväntningar, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
tel: 070-388 35 96

Läs Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Sifo.
Läs Forska!Sveriges rapport med 14 konkreta åtgärdsförslag till regeringen.
Läs SOM-institutets undersökning Svenska trender.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd