2023-10-04 12:53Pressmeddelande

Forska!Sverige överlämnar forskningspolitiskt inspel till utbildningsministern

Tre representanter för Forska!Sveriges överlämnar inspel till utbildningsministern.

Idag träffade representanter för Forska!Sverige Utbildningsminister Mats Persson, för att lämna över stiftelsens inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen. De stora möjligheterna att öka både hälsa och välstånd genom medicinsk forskning lyftes, samtidigt som nuvarande utmaningar med bland annat finansiering diskuterades.

Inspelet syftar till att skapa bättre förutsättningar för medicinsk forskning och utveckling i Sverige. Åtgärdsförslagen handlar bland annat om hur kvaliteten i medicinsk forskning kan stärkas, om mer effektiv användning av gemensamma resurser och hur ny kunskap kan komma patienterna till nytta genom att öka utrymmet för klinisk forskning i vården.

– Vi är glada att regeringen delar vår ambition att Sverige ska förbli en stark forskningsnation och att politiken måste styra mot kvalitet i den medicinska forskningen, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

En utmaning för medicinsk forskning och utveckling är att den är beroende av många olika aktörer, inte minst vården. I Sverige är finansieringssystemet för de olika delarna, som krävs för att skapa stark medicinsk forskning som når hela vägen till patienterna, splittrat. Ett område där detta är tydligt är precisionsmedicin. Med precisionsmedicin sker förebyggande, diagnosticering och behandling av sjukdomar på ett mer individanpassat och därmed effektivt sätt.

–  Här finns en chans för regeringen att verkligen göra en viktig insats för Sveriges medborgare. Jämförbara länder ligger före Sverige i långsiktiga satsningar på precisionsmedicin. Genom att inrätta ett nationellt 10-årsprogram för utveckling och implementering av precisionsmedicin skapas bättre förutsättningar att stärka den medicinska forskningen och modernisera vården, säger Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige.

På mötet lyftes också att de statliga investeringarna i medicinsk forskning inte ens ökade med en procent mellan 2018 och 2022 (jämfört med 27 procent för övrig forskning). Det täcker varken kostnadsökningar eller inflation, vilket försämrar förutsättningarna att bedriva konkurrenskraftig forskning.

– De statliga investeringarna i medicin och hälsa hamnade markant på efterkälken under förra mandatperioden. Den negativa trenden gällande statliga investeringar i medicin och hälsovetenskap måste vändas om Sverige ska kunna ligga i framkant inom medicinsk forskning - för hela landets bästa , säger Lena Gustafsson, ordförande för Forska!Sverige.

Inspelet innehåller konkreta åtgärdsförslag. Flertalet baseras på de förslag som medlemmarna i Forska!Sveriges förening ”Agenda för hälsa och välstånd” tillsammans utvecklat och presenterat i en rapport som lämnades över till Utbildningsministern och Sjukvårdsministern i maj. Föreningen består av en unik konstellation av aktörer från akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer.

--

Läs Forska!Sveriges inspel till den forskningspolitiska propositionen.

Analys och mer omfattande beskrivning av medlemsföreningens åtgärdsförslag finns i rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2023.

Läs Lägesrapport 2023 med samlad statistik om bland annat statlig finansiering.

Läs om medlemsföreningen Agenda för hälsa och välstånd.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland annat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Josefin Utas
Projektledare
Josefin Utas