2015-09-21 12:01Pressmeddelande

Forska!Sverige om regeringens budgetproposition för 2016

null

Idag presenterar regeringen sin budgetproposition för 2016. Propositionen innehåller angelägna satsningar inom life science-området, men den stora utmaningen med en negativ tillväxttakt för forskningen kvarstår. Forska!Sverige ser därför fram emot den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Regeringen anger i budgetpropositionen att företagens investeringar i forskning och utveckling i Sverige ökade något mellan 2011 och 2013. Ny preliminär statistik från SCB visar dock att dessa investeringar året därefter, mellan 2013 och 2014, har minskat med 2,5 miljarder kronor, en nedgång från 2,27 procent av BNP till 2,12 procent.

Företagens neddragningar har gjort att Sverige under en längre period halkat efter jämförbara länder i tillväxttakt i FoU och ökade statliga investeringarna inte har varit tillräckliga för att väga upp.

Därför ser vi fram emot den kommande forsknings- och innovationspropositionen då regeringen, med ökade medel och konkreta satsningar, kan visa att den menar allvar med sin ambition om att ”möta den snabba utvecklingen inom life science-sektorn och stärka Sveriges position som ledande inom forskning och utveckling”, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Regeringen lyfter fram life science som ett viktigt område och budgeten inkluderar välriktade poster som proof of concept, förinkubatorer, Scilifelab och e-hälsa. Det är även mycket positivt att regeringen i budgetpropositionen väljer att investera i digitaliseringsarbetet, något som Forska!Sverige lyfte fram som prioriterat åtgärdsförslag i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” som presenterades i maj.

För att öka kvaliteten i vården och stärka Sveriges konkurrenskraft inom life science, är det viktigt att både patienter, forskare, företag och vårdgivare har möjlighet att bidra till insamling, användning och delning av data på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt. Det saknas i nuläget en sådan nationell digital infrastruktur, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs mer om budgetpropositionens satsningar på life science, utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning, avsnitt 9.6.5, Stärkt livsvetenskap (life science), sid 210.

Läser mer om SCB:s preliminära statistik.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703 - 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos