2020-04-16 11:30Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar vårbudgeten: Behovet av medicinsk forskning har aldrig varit mer uppenbart

Behovet av en stark medicinsk forskning har blivit mer uppenbart än någonsin under coronapandemin. Stiftelsen Forska!Sverige uppmanar regering och riksdag att ta ett långsiktigt beslut om ökad finansiering för att säkra tillgången till stark medicinsk forskning, utveckling och tillverkning i Sverige. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona.

Regeringens ekonomiska vårproposition fokuserar på hantering och skademinimering av coronapandemin. Vetenskapsrådet får ett tillskott på 100 miljoner för att finansiera mer forskning som syftar till att bekämpa viruset och förhindra framtida pandemier. Det är bra, men inte tillräckligt.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen under dagens presentation av propositionen inte presenterade stärkta investeringar i medicinsk forskning och utveckling, säger Anna Nilsson Vindefjärd, grundare och generalsekreterare för Forska!Sverige.

Redan innan coronapandemin toppade sjukvården listan när allmänheten anger de viktigaste samhällsproblemen enligt SOM-institutet. En Sifo-undersökning visar att 87 procent av allmänheten redan förra året ansåg det viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning, bland annat för att utveckla nya mediciner och behandlingar samt skapa ekonomisk tillväxt. 80 procent ville dessutom öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning.

Parallellt med långsiktiga satsningar måste Sverige kunna erbjuda en miljö som har effektiva strukturer för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och företag, med stark patientmedverkan.

– Klinisk forskning är inte bara en förutsättning för att kunna möta pandemier, utan för att generellt kunna förbättra vårdens kvalitet. Forska!Sverige har därför, i samarbete med de 33 organisationerna i Agenda för hälsa och välstånd, arbetat fram konkreta åtgärdsförslag för att stärka just den kliniska forskningen i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Förslagen kommer att presenteras i en rapport inom kort. 

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, Grundare & Generalsekreterare, Forska!Sverige
tel: 070-388 35 96


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.