2014-09-02 12:21Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar: Socialdemokraternas valmanifest 2014

När Socialdemokraterna idag presenterade sitt valmanifest låg fokus på jobb och skola. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna ser ökade investeringar i forskning och utveckling som en naturlig del i detta arbete och identifierar Life Science som en av de allra viktigaste framtidsbranscherna.

För att stärka svensk forskning och utveckling vill Socialdemokraterna bl.a. inrätta ett statsministerlett innovationsråd och införa ett tioårigt perspektiv i forskningspropositionen.

- Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna betonar vikten av ett långsiktigt perspektiv i forskningspropositionen. Det är få områden där just långsiktighet är så viktigt som inom Life Science, där tiden från upptäckt till produkt kan vara mycket lång, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Vidare vill Socialdemokraterna inrätta samverkansprogram för Life Science, stärka unga forskares villkor samt arbeta aktivt för att andelen kvinnliga professorer ska öka genom att premiera jämställda lärosäten.

- För att Sverige ska kunna leva upp till sin potential som ledande kunskaps- och forskningsnation är det mycket viktigt att vi ser ett samlat tag för att stärka svensk forskning. Det är mycket positivt att Socialdemokraterna verkar vilja arbeta aktivt för det, säger Anna Nilsson Vindefjärd.För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96 E-post: anna@forskasverige.se
www.forskasverige.se


Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos