2013-09-25 09:42Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar Socialdemokraternas skuggbudget: Löfven sätter fingret på delar som är svaga idag och där satsningar behövs

När socialdemokraterna igår valde att presentera delar av sin skuggbudget låg fokus på innovation och satsningar inom life science och klimat. Förslagen skulle vara av mycket stort värde för medborgarnas hälsa och Sveriges framtida välstånd, menar Forska!Sverige.

–Löfven satte fingret på delar som är svaga idag och där politisk handlingskraft behövs. De föreslagna satsningarna på ökad långsiktighet och samverkan, samt ett politiskt helhetsperspektiv från forskning till patientnytta, är nödvändiga i nuläget, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Löfven påpekade att man bör se på forskning, näringsliv och vård som en helhet eftersom de i så hög grad är beroende av varandra. Denna helhetssyn inom den politiska beslutprocessen har
Forska!Sverige länge efterfrågat, inte minst via sitt förslag att regeringen bör utveckla en långsiktig life science-strategi för Sverige. I en sådan strategi bör forskningsfinansieringen utgöra den grundläggande delen, men det måste också finnas utrymme för samverkansprogram, finansering av tidiga innovationsfaser och en vård som bejakar forskning och innovation. Andra länder har sedan länge arbetat med life science-strategier eftersom de ser det stora värdet av att behålla medicinsk forskning och företagande i sitt land.

- Löfvens förslag om att skapa ett nationellt innovationsråd med statsministern som ordförande är bra och andra länder har redan gjort det för att säkra att innovationsfrågorna ligger högt i den politiska dagordningen. Det är ett sätt att kunna arbeta med helhetsperspektivet för life science och ger också en viktig signal till alla de som arbetar med att skapa och utveckla medicinska framsteg som vi alla kan komma att behöva i framtiden, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703- 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

www.forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.