2015-12-21 08:59Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar: Registerforskningen räddas!

Ny text till dataskyddsförordningen innebär att svensk registerbaserad forskning kan fortsätta.

Företrädare för EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen har nu enats om en ny text som ersätter nationell lagstiftning om dataskydd. I överenskommelsen godkänns forskning som legitimt syfte för behandling av persondata. 

Tidigare versioner av lagförslaget har kritiserats hårt eftersom det skulle kräva att nytt samtycke skulle inhämtas från individen varje gång registerdata används i en ny studie. Något som skulle omöjliggöra registerforskning. Den nya dataskyddsförordningen väntas bli formellt beslutad under 2016 och träda i kraft 2018.

– Det här steget är mycket viktigt för svensk registerforsknings framtid och vi ser fram emot att texten går igenom den slutgiltiga beslutsprocessen. Våra svenska register är en guldgruva som vi måste värna om. Med hjälp av dem kan vi bedriva unik medicinsk forskning i världsklass, något som gagnar oss alla, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Den nya texten innebär att deltagare i forskningsstudier ska kunna lämna ett bredare samtycke vid insamling av data så att data kan användas för ändamål som inte specificeras i förväg. 

Läs mer hos European parliament

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos