2014-10-03 15:43Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar regeringsförklaringen: Vi välkomnar denna viktiga satsning på forskning från regeringen

När Statsministern idag presenterade regeringsförklaringen sade han att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Det innebär bland annat ökade anslag till basforskning, en forskningsproposition som ska sträcka sig över tio år och att unga forskares villkor ska stärkas. Det ska även inrättas ett innovationsråd lett av statsministern.

-  Vi välkomnar denna viktiga satsning på forskning från regeringen. Inom det medicinska området är det avgörande att Sverige har ledande forskning för att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen via konkurrenskraftiga life science-företag, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Forska!Sverige vill också gratulera Mikael Damberg till posten som närings- och innovationsminister och Helene Hellmark Knutsson till posten som minister för högre utbildning och forskning.

-  Båda ministrarna har ett stort engagemang för life science och ser den tydliga kopplingen mellan medicinsk forskning, företagande och vård. De har också insikt i behovet av ökat samarbete mellan aktörerna, säger Anna Nilsson Vindefjärd. Vi ser fram emot att fortsätta våra samtal med både Damberg och Hellmark Knutsson om de förändringar som krävs för att stärka Sverige.  


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96 E-post: anna@forskasverige.se
www.forskasverige.se

Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos