2014-04-10 15:56Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar regeringens vårproposition

-  När regeringen igår presenterade sin vårbudget ”Kunskap för stärkt arbetskraft” lät det som ett bra fokus, givet att en ökad satsning på kunskap inkluderar forskning. Det skulle inte bara stärka arbetskraften i Sverige och skapa fler arbetstillfällen genom att bli ett mer attraktivt land för kunskapsbaserade företag. Fokuserar vi på medicinsk forskning skulle en ökad satsning också skapa möjligheter att sänka vårdkostnaderna genom att i ökad utsträckning dra nytta av medicinsk forskning och innovation i vården, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Sverige halkar efter jämförbara nationer vad gäller tillväxttakt i forskning- och utvecklingsinvesteringar (FoU) och har nu en negativ tillväxttakt. Om Sverige ska vända den trenden och nå det uttalade målet om 4 procent av BNP i samlade FoU-investeringar år 2020 krävs reformer för att stärka forskningen ytterligare och återigen göra Sverige attraktivt för företags forskningsverksamhet.

I gårdagens presentation framhölls att ”Sverige ska ha ett företags - och innovationsklimat i världsklass” och fokus var på småföretagares tillgång till stöd.

-  Ett ”klimat” är mycket mer än så. I ett bra innovationsklimat måste det till exempel finnas en efterfrågan på innovationer, annars spelar det ingen roll hur mycket stöd entreprenörer får i tidiga faser, säger Anna Nilsson Vindefjärd. Staten har ett stort ansvar för att ge offentliga marknader som vården i uppdrag att ständigt förbättra resultaten av sin verksamhet. Det skulle i sin tur öka efterfrågan på innovationer på en stor och viktig marknad. Ingen efterfrågan – inget bra företagsklimat!

Sverige har fortfarande förutsättningar att vara en av de ledande nationerna inom life science, men har tappat position inom både forskning och företagande. Satsningarna som regeringen gjorde i forsknings- och innovationspropositionen var mycket viktiga, men det krävs mer. Andra länder har satsat på långsiktiga life science-strategier av det enkla skälet att investeringar i detta område är mycket lönsamma för samhället.

Det krävs nu en tydlig politisk vilja för att återvinna vår internationella konkurrenskraft – och det är bråttom – för konkurrensen har hårdnat om den värdefulla life science-kompetensen på grund av alla fördelar den för med sig för ett lands välstånd och medborgarnas hälsa, säger Anna Nilsson Vindefjärd.


Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos