2012-09-20 13:24Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar regeringens budget: Satsningen på medicinsk forskning är helt rätt, men som andel av BNP blir det ingen förändring

Regeringens investeringar i medicinsk forskning är välkomna och ett steg i rätt riktning. Men trots goda ambitioner ökar inte den medicinska forskningens andel av BNP. Forska!Sverige anser att investeringarna i medicinsk forskning och dess tillämpning kontinuerligt ska öka i förhållande till vårdkronan.

 

– Regeringens satsningar går i rätt riktning. Men uttalanden om att Sverige är trea i världen på att satsa på forskning och utveckling stämmer bara om man också räknar in företagens investeringar, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Enligt SCB är Sverige inte ens trea i Norden avseende satsningar på forskning och utveckling. De offentliga investeringarna i medicinsk forskning i Sverige i dag utgör knappt 0,2 procent av BNP, medan vårdkostnaderna utgör 9,5 procent. Förenklat kan man säga att för varje skattekrona som läggs på vård, läggs 2 öre på att kunna ge bättre behandlingar och prevention i framtiden.

 

– För att sänka vårdkostnaderna i framtiden behöver investeringarna i medicinsk forskning öka från de knappa 0,2 procent av BNP som de utgör i dag. Det är bra att regeringen satsar på det här området, men utifrån deras prognos kan vi konstatera att andelen medicinsk forskning av BNP inte ökar trots dessa satsningar, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.