2015-10-01 08:56Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar: Prof. Carl-Henrik Heldin ny styrelseordförande för SciLifeLab

null

Idag torsdag, tillträder Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, samt en av Forska!Sveriges grundare, som styrelseordförande för Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

Det är ett mycket hedrande uppdrag som jag ser fram emot att ta mig an. SciLifeLab är en mycket viktig satsning för svensk Life Science, inte minst med fokus på den infrastruktur för biovetenskap vi bygger upp, säger Carl-Henrik Heldin.

SciLifeLab är ett vetenskapligt center för forskning inom Life Science som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret utvecklar och tillhandahåller avancerade tekniker, instrument och kompetens till forskare i hela Sverige.

Prof Heldin, med sin gedigna erfarenhet och kompetens, är helt rätt person för detta viktiga uppdrag och vi önskar honom lycka till, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos