2016-03-15 12:01Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar: Potential i den nya strukturen för statligt riskkapital

Potential för bättre finansieringsmöjligheter för branschen, förutsatt att life science blir en central inriktning i regeringens föreslagna fondstruktur.

Igår överlämnade regeringen propositionen ”Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt” till riksdagen. Regeringen föreslår att ett nytt nationellt utvecklingsbolag, Fondinvest AB, inrättas. Bolaget blir ett fond-i-fondbolag som ska investera i bolag i tidiga skeden.

Det statliga riskkapitalet har en mycket viktig roll att spela, inte minst i tidiga faser, där riskerna är stora och det idag kan vara svårt att attrahera privat kapital. Det gäller i synnerhet life science-sektorn med dess långa utvecklingsfaser.

– Vi är positivt inställda till förslaget som går i linje med det vi presenterade i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” i maj 2015, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

Propositionen föreslår att den nya fonden innehåller en såddfond för stöd i tidiga utvecklingsskeden och en demofond för investeringar i demonstrationsanläggningar. I övrigt vill närings- och innovationsminister Mikael Damberg i nuläget inte precisera vilken inriktning de nya fonderna ska ha, men han nämner life science-sektorn som en god kandidat.

– Mot bakgrund av de minskade företagsinvesteringarna vi ser inom life science och det stora värde landet därmed går miste om, är det viktigt att en betydande del av den nya fondstrukturen fokuseras på life science så att förutsättningarna för branschen förbättras, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

För ytterligare information, kontakta Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige: 070-388 35 96.

Läs Forska!Sveriges remissyttrande gällande betänkandet ”En fondstruktur för innovation och tillväxt” (SOU 2015:64)

Ladda ner rapporten Agenda för hälsa och välstånd (2015) och sammanfattning

Ladda ner rapporten Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona? och sammanfattning där vi följer upp vår tidigare rapport

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos