2012-10-08 15:00Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin: Rätt att premiera upptäckter kring stamcellsforskning.

Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar årets val av Nobelpristagare i medicin. Det sker snabba och viktiga framsteg inom medicinsk forskning även i Sverige, men stiftelsen poängterar att det krävs ett ökat samarbete mellan vård, akademi och företag för att svenska upptäckter ska komma till nytta för patienter.

I dag offentliggjorde Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet att 2012 års Nobelpris i fysiologi eller medicin går till John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för sina upptäckter om hur liv kan byggas av stamceller.

– Nobelförsamlingen har gjort ett bra val. Pristagarnas upptäckter har skapat helt nya förutsättningar både för diagnos och sannolikt även för behandling av en stor mängd sjukdomar, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin har delats ut sedan 1901. Hittills har svenska forskare fått priset sex gånger (år 1911, 1955, 1967, 1981, 1982 och 2000).

Jan Björklund har uttryckt att han vill ha fler svenska nobelpristagare, och i budgeten som lades fram i september satsar regeringen stort på medicinsk forskning. Även oppositionen har i sin skuggbudget presenterat stora satsningar på området.

– Satsningarna på medicinsk forskning i Sverige är välkomna. Men det räcker inte med pengar. För att nya behandlingar ska kunna utvecklas måste patienten vara i fokus, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Forska!Sverige pekar på att alla parter – vård, akademi och företag – måste samarbeta för att omvandla forskningsupptäckter till behandlingar som hjälper patienterna.

– Sverige har mycket att lära från exempelvis Storbritannien där vården är mycket mer involverad i forskningen än vad den är här, säger Anna Nilsson Vindefjärd.


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.