2012-10-11 15:00Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar forsknings- och innovationspropositionen: Bra! Nu behöver Sverige en samlad life science strategi

I forsknings- och innovationspropositionen som Jan Björklund presenterar i dag lyfts medicinsk forskning fram som särskilt betydelsefull. Stiftelsen Forska!Sverige vill nu att regeringen utformar en nationell strategi för medicinsk forskning och dess tillämpning.

– Dagens proposition innebär ett viktigt steg framåt för den medicinska forskningen i Sverige. Men forskningen måste också leda till bättre vård, och för det krävs en nationell strategi, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Forska!Sverige välkomnar de förslag i propositionen som förbättrar förutsättningarna att bedriva högkvalitativ medicinsk forskning, både inom akademi, vård och företag. Samtidigt efterlyser Forska!Sverige en bred och långsiktig strategi för medicinsk forskning och dess tillämpning i vården, vilket delvis ligger utanför propositionens ramar. Strategin bör skapas över departementsgränser, under statsministerns ledning och i samarbete med aktörer inom akademi, vård, patientgrupper och näringsliv.

– Vi behöver en strategi för hur Sverige inte bara ska utveckla utan även kunna använda den bästa medicinska kompetensen i allt från vårdmetoder och läkemedel till teknisk utrustning. Det skulle ge bättre hälsa, nya jobb och en växande ekonomi, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703- 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

 

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. www.forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos