2014-08-12 09:56Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar: Folkpartiets valmanifest 2014

När partiledare Jan Björklund under måndagen presenterade Folkpartiets valmanifest låg fokus på skola och jämställdhet.

Som en del av satsningen på skolan och byggandet av framtida kunskap nämns även vikten av att bygga långsiktiga och konkurrenskraftig förutsättningar för att bedriva forskning i Sverige.

-Det är glädjande att Folkpartiet lyfter vikten av långsiktighet i forskningssatsningarna. Detta är centralt för att svensk medicinsk forskning ska vara konkurrenskraftig och nå framgång säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Även spetssatsningar på de mest framstående forskarna och talangfulla yngre forskare är områden som lyfts i Folkpartiets valmanifest, samt behovet av infrastruktur för att kunna bedriva grundforskning i världsklass.

-Sverige har en lång tradition som framstående forskningsnation. Tyvärr har vi under senare år halkat efter i flertalet internationella jämförelser. Därför är det mycket välkommet med riktade satsningar av detta slag, säger Anna Nilsson Vindefjärd.


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96 E-post: anna@forskasverige.se
www.forskasverige.se


Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos