2019-09-18 11:55Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar budgetpropositionen: ”Har ni inte glömt något?”

null

Regeringen har uttalat att Sverige ska vara en framstående kunskapsnation och erbjuda en vård i världsklass. Bra ambitioner, inte minst givet att allmänheten anser att sjukvården är vårt viktigaste samhällsproblem. Men var är satsningarna på forskning och utveckling som bidrar till att uppnå detta?

Regeringen skriver i sin budgetproposition att ”Sverige ska ha en vård i yttersta världsklass för alla” och att ”Sverige ska vara en framstående kunskapsnation.”

– Vi hoppas att orsaken till att forskning inte nämns kopplat till dessa två ytterst viktiga ambitioner är att regeringen ser forskningens roll som så självklar att den inte behöver nämnas. Men, vi vill markera att det krävs stärkta investeringar i forskning och utveckling för att Sverige ska vara en framstående kunskapsnation och ha en vård i världsklass, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Sjukvården toppar listan när allmänheten anger de viktigaste samhällsproblemen enligt SOM-institutet. En färsk Sifo-undersökning visar att 87 procent av allmänheten anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning. 80 procent vill dessutom öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning.

Den 10 juni uttalade tre ministrar målsättningen att Sverige ska vara en ledande life science-nation och pekade på ett antal områden som behöver stärkas i Sverige för att uppnå målet. I budgeten finns ett förslag som ger positiva effekter för life science företag; sänkta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling i företag.

– Vi välkomnar förslaget om FoU-avdrag. Men det förvånar oss att målet om att Sverige ska vara en ledande life science nation i övrigt inte reflekteras i regeringens budgetproposition. Jag är orolig för att man förväntar sig att de satsningar som behöver göras ska kunna ske inom ramen för olika organisationers vanliga budgetar. Samtidigt ser vi hur andra länder gör långsiktiga investeringar i till exempel precisionsmedicin, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige
tel: 070-388 35 96

Läs Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Sifo.
Läs SOM-institutets undersökning Svenska trender.
Läs ministrarnas debattartikel i Dagens Medicin.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd