2020-09-21 10:59Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar budgeten för 2021: Vi välkomnar viktiga åtgärder, men ökade forskningsinvesteringar krävs

Regeringen uttalar att satsningar på forskning är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. Vi håller med och det kräver att regeringen i den kommande forskningspolitiska propositionen presenterar en kraftig ökning av de statliga investeringarna i medicinsk forskning.

Idag överlämnar regeringen budgetpropositionen för år 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller flera välkomna satsningar. Exempelvis:

  • investeringar i forskningsinfrastruktur
  • ytterligare sänkning av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget
  • en utökning av tidsgränsen för expertskatten från tre till fem år
  • en tillfällig satsning i spåren av coronapandemin för att kompensera privata aktörers försämrade möjlighet att bidra till forskning

– Det är positiva nyheter som regeringen presenterar och flera av satsningarna har vi efterfrågat under en längre tid. Dessa måste kompletteras med stärkta satsningar på medicinsk forskning, säger Anna Nilsson Vindefjärd, grundare och generalsekreterare för Forska!Sverige.

Kostnaderna för medicinsk forskning har ökat under de senaste åren, samtidigt som finansieringen har minskat. Förutsättningarna för att bedriva medicinsk forskning har därmed försvagats.

– Vi utgår från att regeringen tar situationen på allvar och föreslår en kraftig förstärkning av de statliga investeringarna i den forskningspolitiska propositionen som presenteras i november. Det krävs hållbara och långsiktiga investeringar i medicinsk forskning och utveckling för att kunna återstarta ekonomin, öka befolkningens hälsa och stärka konkurrenskraften, säger Anna Nilsson Vindefjärd.                                                                                             

Några av senaste årets åtgärdsförslag och inspel från Forska!Sverige:

Rapport med 14 konkreta förslag och handlingsplaner för att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del.

Rapport med 10 konkreta förslag och handlingsplaner för att stärka klinisk forskning.

Inspel till den forskningspolitiska propositionen

Lägesrapport om statens investeringar i medicinsk forskning och utveckling

Debattartikel i Altinget: Hög tid att prioritera medicinsk forskning

Debattartikel i Svenska Dagbladet: Avgörande att Sverige samordnar vårddata

Debattartikel i Expressen: Regeringen måste satsa mer på medicinsk forskning

Debattartikel i Dagens Samhälle: Regeringen måste stärka forskningen som räddar liv


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos