2014-01-20 13:25Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar: Borg ser värdet av forskning, men hur ska den negativa utvecklingen vändas?

Anders Borg lyfter fram forskning som en av grunderna för välfärden i sin kommentar till Konjunkturrådets rapport. Det är bra att han visar på värdet av forskning och med tanke på att Sverige nu har en negativ tillväxt för FoU bör det innebära ökade statliga satsningar, konstaterar Forska!Sverige.

I sin kommentar till Konjunkturrådets rapport pekar Borg på forskning som en grund för välfärd och visar att Sverige låg på andra plats av 13 länder i hur stor andel av BNP som gick till forskning år 2010. Vad som inte framgår i Borgs presentation är att större delen av de 3,37 procenten var företagsinvesteringar.

I själva verket satsar en rad länder mer på civil forskning än vad Sverige gör, mätt i statliga anslag i procent av BNP. Sverige låg på 11e plats av 35 länder år 2011 enligt Eurostat. Det är självklart positivt att företag investerar i forskning och på så sätt bidrar till ökad total forskning som andel av BNP. Det gör samtidigt ett land sårbart, och Sverige är nu drabbat.

I en tillväxtjämförelse av FoU i 33 länder hamnar Sverige trea från slutet, bara Kroatien och Luxemburg har sämre utveckling (EU-kommissionen). Det är en mycket oroande utveckling som beror på att en så stor del av FoU i Sverige utförs av företag och att en ökande del av deras FoU-investeringar sker i andra länder.

-  Regeringen har uttryckt ett mål om att de samlade investeringarna ska uppgå till 4 procent av BNP år 2020, dessvärre går det åt fel håll. Mellan 2001 och 2011 minskade andelen från 4,13 till 3,37 procent och det är en farlig trend som tycks fortsätta, varnar Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Ökningen som regeringen drev igenom i förra forsknings- och innovationsproposition var uppskattad, men trots den beräknas de civila statliga satsningarna på forskning bara ligga runt 0,8 procent av BNP fram till 2016.

-  Det är nu mycket viktigt med tydliga politiska signaler om att Sverige verkligen kommer satsa långsiktigt på forskning och att det ska finnas goda förutsättningar för forskningssamarbete för företag som väljer att driva sin verksamhet i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703- 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

www.forskasverige.se

 


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.