2014-05-19 12:25Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar: AstraZeneca avvisar slutbudet – använd det som startpunkt för att stärka Sverige

Idag på morgonen meddelar AstraZenecas styrelse att man avvisar Pfizers slutbud eftersom det undervärderar företaget.

- AstraZeneca är oerhört viktigt för Sverige. Ekosystemen inom life science behöver både akademisk forskning, en forskningsvänlig vård och små och stora företag. Det är därför en lättnad att AstraZeneca avvisar Pfizers slutbud, men det betyder inte att vi kan slappna av. Det måste bli en väckarklocka för att stärka Sverige som en attraktiv nation för life science-företag, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Sverige har en stark historia som ledande life science-nation. Den oro för minskad medicinsk forskning och utveckling (FoU) i Sverige, som de senaste veckornas debatt kring Pfizers bud på AstraZeneca gett upphov till, är dock berättigad. I den oberoende stiftelsen Forska!Sveriges rapport ”Medicinsk forskning i Sverige – lägesrapport 2014” som nyligen publicerades visar statistiken på flera nedåtgående trender inom life science. Till exempel minskade läkemedelsföretagens investeringar i FoU med 8,4 procent under 2013 och antalet anställda med 45 procent under de senaste nio åren.

Forska!Sverige har under flera år utarbetat konkreta förslag för hur Sverige ska kunna vända den negativa trenden och bli ett attraktivt land att bedriva forskning och utveckling i. Dessa presenteras i Forska!Sveriges åtgärdsförslag. 

- För att Sverige ska kunna behålla kompetens och arbetstillfällen och för att patienterna ska få tillgång till bästa möjliga vård behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Regeringen bör utforma en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de offentliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara fyra öre per vårdkrona, säger Anna Nilsson Vindefjärd. 

Läs Medicinsk forskning i Sverige - Lägesrapport 2014
Läs Forska!Sveriges åtgärdsförslag

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96 E-post: anna@forskasverige.se
www.forskasverige.se
Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos