2023-10-06 11:42Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i kemi

Tre nobelpristagare i kemi 2023

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i kemi, Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus och Alexei I. Ekimov, för upptäckt och syntes av kvantprickar.

Nobelpriset i kemi år 2023 ges till både upptäckt och utveckling av kvantprickar, som utgörs av nanopartiklar vars lilla storlek styr deras egenskaper genom så kallade kvantfenomen. Kvantprickar har redan kommit till användning i vår vardag och används i dator- och TV-skärmar samt i LED-lampor där de sprider sitt ljus. Användningen bygger på att kvantprickarna får olika färg beroende på sin storlek, men också andra egenskaper styrs av storleken.

Tillämpningen av kvantprickarna kom redan ett tiotal år efter upptäckten. Redan nu ser forskarna en hel rad med användningsområden, inte minst inom biokemin och medicinen.

–  Det är spännande framsteg som belönas med Nobelpriset i kemi. Inom det biomedicinska området kopplar man idag kvantprickar till biomolekyler och kan på så sätt följa olika processer i kroppen. Det öppnar för nya tillvägagångssätt för att studera och bota sjukdomar, säger Lena Gustafsson, ordförande Forska!Sverige. 

--

Pristagarna

Moungi G. Bawendi, född 1961 (62 år) i Paris, Frankrike. Fil.dr 1988 vid University of Chicago, IL, USA. Professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA.

Louis E. Brus, född 1943 (80 år) i Cleveland, OH, USA. Fil.dr 1969 vid Columbia University, New York, NY, USA. Professor vid Columbia University, New York, NY, USA.

Alexei I. Ekimov, född 1945 (78 år) i dåvarande Sovjetunionen. Fil.dr 1974 vid Ioffe Physical-Technical Institute, Sankt Petersburg, Ryssland. Tidigare Chief Scientist på Nanocrystals Technology Inc., New York, NY, USA.

För mer information se www.nobelprize.org


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland annat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd