2021-10-06 12:53Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i kemi

Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.Benjamin List and David W.C. MacMillan. The Nobel Prize in Chemistry 2021.

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i kemi, Benjamin List och David W.C. MacMillan, för utvecklingen av asymmetrisk organokatalys. Pristagarnas banbrytande utveckling har fått stort genomslag i exempelvis läkemedelsforskningen. Där används det bland annat för att utveckla nya läkemedel samtidigt som det sparar tid, resurser och bidrar till att göra läkemedelsproduktionen miljövänligare.

Katalysatorer är ämnen som styr och driver på kemiska reaktioner utan att själva bli en del av slutprodukten. Tidigare kände vi bara till två typer av katalysatorer, metaller och enzymer. Oberoende av varandra har Nobelpristagarna utvecklat en tredje form, asymmetrisk organokatalys, som bygger på små organiska molekyler.

– Årets nobelpris i kemi visar tydligt på det stora värdet av forskning ur ett samhällsperspektiv såväl som för den enskilda individen och miljön. Tack vare utvecklingen av asymmetrisk organokatalys har vi fått nya och precisa verktyg att ta fram aktiva substanser som potentiellt kan utvecklas till nya läkemedel. Det har även bidragit till att göra läkemedelsproduktionen miljövänligare, säger Lena Gustafsson, professor emerita vid Umeå universitet och ordförande Forska!Sverige.

Organiska katalysatorer kan användas för att driva mängder av olika kemiska reaktioner, vilket hjälper forskare att mer effektivt ta fram nya läkemedel. Ett konkret exempel på hur Nobelpristagarnas upptäckt har bidragit till att spara tid och resurser är utvecklingen av läkemedlet Oseltamivir, som används för att behandla influensa. Där har asymetrisk organokatalys bidragit till att läkemedlet kan framställas med fem kemiska reaktioner, istället för med tolv kemiska reaktionerna.  

– Det är ett tydligt exempel på hur Nobelpristagarnas upptäckt bidragit till möjligheten att utveckla nya läkemedel precist och effektivt, säger Lena Gustafsson. 

------

Pristagarna:

Benjamin List, född 1968 i Frankfurt, Tyskland. Fil.dr 1997 vid Goethe-Universität Frankfurt am Main, Tyskland. Director vid Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, Tyskland.

David W.C. MacMillan, född 1968 i Bellshill, Storbritannien. Fil.dr 1996 vid University of California, Irvine, USA. Professor vid Princeton University, USA.

------

Se Kungliga Vetenskapsakademins pressmeddelande

För mer info. se www.nobelprize.org


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos