2014-10-09 09:30Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i kemi

Foto ScanpixFoto Scanpix

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i kemi, Eric Betzig, Stefan W. Hell, och William E. Moerner. *

Nobelpristagarna har gjort det vanliga mikroskopet till ett superupplöst mikroskop, vilket gör det möjligt att se mer detaljrika händelser och molekyler i en cell. Deras arbete bidrar till att bättre förstå och därmed kunna hitta behandlingar för olika sjukdomer. T ex att se hur hur proteiner klumpar ihop sig vid Parkinsons och Alzheimers.

Läs kommentar av Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.