2018-10-03 13:31Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i kemi

null

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i kemi, Frances H. Arnold, George P. Smith och Sir Gregory P. Winter för utvecklingen av genetiska förändringar som kan användas som verktyg för att lösa människans kemiska problem - allt från att framställa grönare biobränslen till att motverka och bota sjukdomar.

– Årets Nobelpris i kemi visar tydligt på det stora värdet av forskning, både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv såväl som för den enskilda individen och miljön. Tack vare forskarnas upptäckter har man bland annat kunnat förfina framställningen av biologiska läkemedel. Användandet av dessa läkemedel beräknas ha medfört besparingar om minst 500 miljoner kronor per år i Sverige, enbart i minskade sjukskrivningar och förtidspensioner*, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Årets Nobelpristagare har inspirerats av evolutionen och utnyttjat samma kraft och principer i sina laboratorier för att lösa en rad kemiska problem. Genom att rikta revolutionen har de kunnat ta över kontrollen och vässa livets kemiska verktyg, proteinerna. De genetiska förändringar och selektion som de har åstadkommit i sina laboratorier har lett till utvecklingen av vassare proteiner och antikroppar som utnyttjas bland annat för mer miljövänlig tillverkning av kemiska substanser och biologiska läkemedel. Idag finns det godkända läkemedel som används mot ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatoriska sjukdomar.

------

Pristagarna:

Frances H. Arnold, född 1956 (62 år) i Pittsburgh, USA. Fil.dr 1985 vid University of California, Berkeley, USA. Linus Pauling Professor of Chemical Engineering, Bioengineering and Biochemistry vid California Institute of Technology, Pasadena, USA.

George P. Smith, född 1941 (77 år) i Norwalk, USA. Fil.dr 1970 vid Harvard University, Cambridge, USA. Curators’ Distinguished Professor Emeritus of Biological Sciences vid University of Missouri, Columbia, USA.

Sir Gregory P. Winter, född 1951 (67 år) i Leicester, Storbritannien. Fil.dr 1976 vid University of Cambridge, UK. Research Leader Emeritus vid MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien.


* LIF (2010) De goda exemplen - Värdet av läkemedel mot reumatoid artrit

Läs Kungliga Vetenskapsakademiens pressmeddelande

För mer info. se www.nobelprize.org

Läs Forska!Sveriges kommentarer om tidigare års Nobelpristagare.

Till Forska!Sverige hemsida.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos