2020-10-05 11:19Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Illustrations: © Niklas Elmehed for Nobel MediaIllustrations: © Niklas Elmehed for Nobel Media

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin; Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice, för deras banbrytande upptäckter som innebar att ett helt nytt virus – hepatit C-virus – kunde identifieras. Genombrottet möjliggjorde utveckling av blodtester och nya läkemedel som har räddat miljontals människoliv.

Hepatit C är en blodöverförd, kronisk och tyst sjukdom som ger upphov till leverskador och levercancer och som beräknas orsaka 400 000 dödsfall per år i världen. Tack vare årets pristagare har man fått kontroll på en dödlig sjukdom.

– Årets pris är ett tydligt exempel på det stora värdet av medicinsk forskning. Det är viktigt att ha i åtanke, inte minst inför kommande forskningsproposition, att det tar tid innan det är uppenbart hur värdefull forskningen är. Långsiktiga satsningar är helt enkelt nödvändiga för banbrytande forskning, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

  • Harvey J. Alter, som studerade hepatit hos patienter som fått en blodtransfusion på National Institutes of Health, identifierade ett smittämne med egenskaper som liknade ett virus, men som inte var hepatit A eller hepatit B.
  • Michael Houghton vid läkemedelsföretaget Chiron klonade virusets arvsmassa med en då oprövad strategi och det fick namnet Hepatit C.
  • Slutligen visade Charles M. Rice, då vid Washington University att Hepatit C ensamt kunde orsaka hepatit.

– Här har vi ett tydligt exempel på hur en kombination av insatser från både akademi, vård och företag gör det möjligt att komma vidare med lösningar till stora hälsoutmaningar, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Tack vare pristagarnas insatser kunde blodtester som förhindrar att smittan sprids via blodtransfusioner tas fram. Baserat på deras arbete finns nu dessutom antivirala läkemedel som räddar miljontals liv.

------

Pristagarna:

Harvey J. Alter föddes i New York, USA. Han studerade medicin vid Rochester Medical School, New York och genomgick klinisk specialistutbildning inom internmedicin vid Strong Memorial Hospital, New York och vid University Hospitals, Seattle.

Michael Houghton föddes i England. Han disputerade 1977 vid King’s College, London. Därefter arbetade han vid G. D. Searle & Company innan han 1982 anställdes som forskare vid Chiron Corporation, Emeryville i Kalifornien.

Charles M. Rice föddes i Sacramento, USA. 1981 doktorerade han vid California Institute of Technology där han också genomförde postdoktoral utbildning 1981-1985. Han etablerade en forskargrupp vid Washington University School of Medicine, St Louis 1986 och blev professor 1995. Från 2001 har han varit professor vid Rockefeller University, New York.

------

För mer information se: www.nobelprize.org

Läs Forska!Sverige kommentarer om tidigare års Nobelpristagare i vårt pressrum

Till Forska!Sveriges hemsida 


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos