2014-10-06 09:28Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Det är med stor glädje som Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, John O’Keefe, May-Britt Moser och Edvard I. Moser.  De tilldelas priset för deras upptäckt av hur cellerna i hjärnan samarbetar för att hjälpa oss att orientera oss och hitta vägen i vår omgivning, en slags ”inre GPS”.

Läs kommentar av Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.