2016-10-03 15:20Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Bild: © Nobel Media 2016. Illustration Niklas Elmehed.
Bild: © Nobel Media 2016. Illustration Niklas Elmehed.

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, professor Yoshinori Ohsumi. Han får priset för revolutionerande forskning som banar väg för nya lovande sätt att behandla sjukdom.

Yoshinori Ohsumi, professor emeritus vid Tokyo Institute of Technology, tilldelas priset för sin forskning rörande autofagi, en central process för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar och helt fundamental i många av kroppens fysiologiska processer.

Hans forskning har varit avgörande för vår förståelse av sjukdomsprocesser som kan kopplas till nedsatt autofagi, såsom till exempel Parkinsons sjukdom och typ 2 diabetes. Autofagi är även inblandat i utvecklingen av cancer.

– Professor Ohsumis banbrytande forskning har öppnat upp för nya, mycket lovande vägar för att behandla sjukdom. Det visar tydligt hur viktigt det är att kontinuerligt satsa på den fria medicinska grundforskningen för att i det långa loppet skapa hälsa och välstånd för oss alla, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.