2015-10-05 15:13Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Det är med stor glädje som Forska!Sverige gratulerar årets nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Dr. William C. Campbell, professor Satoshi Ōmura och professor Youyou To som tilldelas priset för deras avgörande upptäckter rörande nya terapier mot svåra parasitsjukdomar.

William C. Campbell och Satoshi Ōmura får priset för sina upptäckter av läkemedlet Avermectin som haft mycket stor betydelse i behandlingen av bland annat flodblindhet och lymfatisk filariasis som orsakas av parasitmaskar. Youyou To får priset för sin upptäckt av läkemedlet Artemisinin, som avsevärt minskat dödligheten i malaria.

Tillsammans har forskarnas upptäckter bidragit till att ansenligt minska spridningen och dödligheten i svåra parasitsjukdomar som drabbar miljontals människor världen över.

- Årets nobelpris visar tydligt på det stora värdet av medicinsk forskning. Pristagarnas forskningsgenombrott har bidragit till att minska lidande och öka hälsan världen över, inte minst i fattiga delar av världen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige. Detta visar återigen hur viktigt det är med medicinsk grundforskning för att i förlängningen skapa hälsa – för alla.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.