2013-10-08 11:14Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Det är med stor glädje som Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, professor James E. Rothman, professor Randy W. Schekman och professor Thomas C. Südhof.

De tilldelas priset för deras upptäckter kring de centrala mekanismer som styr cellernas transportsystem. Denna process, vesikeltransporten, ser till att rätt molekyler hamnar på rätt plats vid rätt tillfälle och är helt avgörande för cellernas funktion.

De tre Nobelpristagarnas forskning har gett oss grundläggande förståelse av cellens fysiologi, men även gett viktiga insikter om olika sjukdomsförlopp och möjliga behandlingsvägar. Deras upptäckter har redan idag lett till utveckling av nya diagnostiska metoder och kommer med stor sannolikhet leda till utvecklingen av nya behandlingar i framtiden. Pristagarnas forskning har verkningar inom vitt spridda sjukdomsområden såsom diabetes, sjukdomar i det centrala nervsystemet och för infektionssjukdomar såsom stelkramp. Deras upptäckter har således konsekvenser för miljontals människor i Sverige och världen över.

- Årets Nobelpris visar med all tydlighet det stora värdet av medicinsk forskning och hur viktiga forskningsgenombrott på grundläggande nivå är för medicinska framsteg som berör oss alla, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703- 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

www.forskasverige.se

 


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.