2014-09-01 14:35Pressmeddelande

Forska!Sverige kommenterar: Alliansens valmanifest 2014-2018

Måndagen den 1a september presenterade Alliansen sitt gemensamma valmanifest för mandatperioden 2014-2018.

Den oberoende stiftelsen Forska!Sverige välkomnar Alliansens valmanifest där vikten av fortsatta investeringar i forskning och innovation betonas. Alliansen är tydliga med behovet av ett starkt statligt engagemang för att svensk forskning ska kunna bedrivas i internationell framkant.

- Extra glädjande är den strategi för Life Science som regeringen tagit initiativ till och som lyfts i valmanifestet. En långsiktig, samlad satsning på life science behövs verkligen för att Sverige återigen ska bli konkurrenskraftigt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Vidare understryker Alliansens valmanifest vikten av insatser för att förbättra möjligheterna för yngre forskare att verka i Sverige, samt ett antal specifika områden där insatser för att förstärka kunskapsbasen är av vikt.

- Det är positivt att Alliansen vill satsa på att dra nytta av medicinsk forskning för att på så sätt öka kvaliteten i vård och omsorg. Det är genom att medicinska forskningsframsteg görs och snabbt kommer patienterna till godo som vi kan möta framtidens hälso- och välfärdsutmaningar, konstaterar Anna Nilsson Vindefjärd i ett uttalande. 


Läs Forska!Sveriges åtgärdsförslag ”Första steg till en svensk life science-strategi”.För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96 E-post: anna@forskasverige.se
www.forskasverige.se


Forska!Sverige - för hälsa och välstånd


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos