2013-03-11 08:45Pressmeddelande

Forska!Sverige inleder samarbete med systerorganisationer i USA, Australien och Kanada

Stiftelsen Forska!Sverige inleder ett samarbete med systerorganisationerna Research!America, Research Australia och Research Canada. Påverkansorganisationerna arbetar för att medicinsk forskning och dess tillämpning ska bli en högre prioritet i sina respektive länder.

– Vi delar synen att medicinsk forskning leder till bättre hälsa och välstånd för medborgarna och genom detta nya samarbetsavtal stärker vi varandra, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Organisationerna arbetar för att genom politiska beslut uppnå bättre förutsättningar att:

·  skapa medicinska framsteg,

·  vidareutveckla medicinska framsteg till produkter, metoder och tjänster,

·  använda och utvärdera medicinska framsteg inom vården.

Verksamheten engagerar intressenter från en mängd områden, inklusive politiker, forskare, företagare, fackliga företrädare, vårdanställda, patientföreningar och medborgare i stort.

– Vi ser ett tydligt värde av ökat internationellt samarbete, både för våra egna organisationer och för de som stödjer vår verksamhet. Därför skriver vi nu under detta avtal om samarbete där vi mer systematiskt kan dra nytta av varandras expertis, strategier och nätverk, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

www.forskasverige.se

 


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.