2016-06-21 08:58Pressmeddelande

Forska!Sverige i Almedalen

null

Utmaning hälsa – vad gör politikerna för att dra större nytta av forskning & innovation?

Ta del av konkreta exempel på hur forskning och innovation kan begränsa vårdkostnaderna och hör vad politiker gör för att i ökad utsträckning dra nytta av det i Sverige. 

Sverige står idag inför utmaningen med ökande vårdkostnader, inte minst kopplat till en åldrande befolkning. Vi behöver förbättra hälsan i landet för att klara vårdutmaningarna. Ett ökat fokus på att förebygga sjukdomar, dra större nytta av forskning och nya metoder för att få bättre behandlingsresultat skulle förbättra hälsan och begränsa kostnaderna.

Det är väl belagt att forskning och innovation är en mycket god investering, i form av hälsovinster, ökade företagsinvesteringar, arbetstillfällen och skatte- och exportintäkter. Många länder genomför nu strategiska satsningar på forskning och innovation för att möta samhällsutmaningen hälsa och samtidigt öka sitt välstånd. Vad gör politikerna i Sverige?

Medverkande:

 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
 • Anders Henriksson, landstingsråd (S), Kalmar läns landsting
 • Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting
 • Anders Lönnberg, regeringens life science samordnare (S)
 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
 • Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
 • Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD)
 • Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
 • Elisabet Knutsson, riksdagsledamot (MP)

Tid: onsdagen den 6e juli kl. 17.30 – 18.45
Plats: Trädgården, Rosas Café, S:t Hansgatan 22
Arrangör: Forska!Sverige och Capio

Mingel med förtäring, begränsat antal platser. 

För mer information kontakta: hanna.agardh@forskasverige.se

Läs mer i Almedalskalendern.


Big data in little Sweden 2020 - kvalitetsregistrens framtida betydelse

Vad händer med de svenska kvalitetsregistren? Vem äger data - patienten, professionen, landstingen, staten? Hur använder och tillgodogör vi oss data som finns på nätet? Hur bedriver vi den kliniska forskningen och registerforskningen framgent?

Medverkande:

 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
 • Boel Mörck, vice ordförande, Svensk Reumatologisk Förening
 • Anders Lönnberg, regeringens life science samordnare
 • Karolina Antonov, chefsstrateg, LIF - de forskande läkemedelsföretagen
 • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting
 • Sofia Ernestam, registerhållare, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Tid: torsdag den 7e juli kl. 08:30 – 10:00
Plats: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangör: Forska!Sverige, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, Svensk Reumatologisk Förening

Frukost serveras från kl. 08:00.

Läs mer i Almedalskalendern.


Den medicinska forskningen behöver forskande läkare

Allt färre lärare vid de medicinska lärosätena har en läkarbakgrund, allt färre läkare disputerar och få läkare som disputerar väljer att fortsätta en forskarkarriär efter disputation. Hur vänder vi trenden?

Medverkande:

 • Kevin Afshari, forskande st-läkare, Västmanlands sjukhus
 • Anders Henriksson, 1:e vice ordf, landstingsråd, SKL, Kalmar Län
 • Anna Nilsson Vindefjärd, phd, generalsekreterare, Forska!Sverige
 • Christoph Varenhorst, phd, specialistläkare, Uppsala Universitet
 • Kenneth Lindahl, moderator (phd, överläkare), Sjukhusläkarna

Tid: tisdag den 5e juli kl. 11:00 - 11:45
Plats: Läkartidningens tält, Strandvägen, H508
Arrangör: Sjukhusläkarna

Förtäring.

Läs mer i Almedalskalendern.

Väl mött i Almedalen!

För ytterligare information, kontakta gärna: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos