2012-06-27 13:17Pressmeddelande

Forska!Sverige föreslår nytt EU-initiativ för delning av patientunderlag

EU måste stödja regioner som vill dela patientunderlag med varandra, menar den oberoende stiftelsen Forska!Sverige. Bristfälliga patientunderlag hindrar klinisk forskning och fördröjer medicinsk utveckling och innovation i både Sverige och Europa.

I dag talar Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige, i Bryssel om hur EU ska kunna bli mer konkurrenskraftigt inom innovation.

– Medicinsk forskning är nyckeln till ökad kompetens, fler företag och förbättrad vård. Men för att nya forskningsrön snabbt ska komma patienterna till nytta krävs kliniska studier med tillräckliga patientunderlag. Därför föreslår Forska!Sverige att EU aktivt ska stödja regioner som skapar nätverk och delar patientunderlag med varandra, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Svenska personnummer, kvalitetsregister och biobanker möjliggör viktiga studier, men i vissa fall är patientunderlag et för litet.  Då kan studierna inte utföras varken i Sverige eller i Europa, på grund av bristfällig samordning mellan regioner och kliniker. Genom att kliniker och regioner samordnar sina patientunderlag kan mer klinisk forskning utföras, menar Forska!Sverige.

– Om vi ska få mer klinisk forskning i Sverige och EU krävs ett ökat samarbete mellan klinikerna, inte bara på landstingsnivå utan även mellan länder, säger Richard Bergström, VD för EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) som anordnar konferensen.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.