2019-10-02 07:36Pressmeddelande

Forska!Sverige-dagen 2019: Precisionsmedicin – hur kommer Sverige ikapp?

null

Är politikerna redo att ta de steg som krävs för att vi ska kunna dra nytta av precisionsmedicin? Vad behövs för att Sverige ska komma ikapp andra länder? Det är några av de frågor som under Forska!Sverige-dagen den 2 oktober kommer att diskuteras av ministern för högre utbildning och forskning, samt av statssekreterare, direktören för precisionsmedicin på EU-kommissionen och direktören för Finlands socialdepartement.

– Vi befinner oss i en ny era för hälsa och vård. Tack vare precisionsmedicin kan vi bli bättre på prevention och tidig diagnos, samt erbjuda rätt behandling till rätt person i rätt tid. Men för att vi ska kunna dra nytta av framstegen behövs bland annat uppdaterade regelverk, samordning av hälsodata och kompetensutveckling, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, och en politikerpanel kommer under ledning av tidigare socialministern Göran Hägglund att diskutera vad som behöver göras politiskt för att stärka utveckling och användning av precisionsmedicin i Sverige. Nationella och internationella experter kommer att presentera vad som sker i Sverige och i Europa, medan statssekreterarna informerar om vilka initiativ regeringen tar för att stärka precisionsmedicinen.

– Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller de politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Under årets Forska!Sverige-dag har vi förmånen att ha flera ledande nationella och internationella experter på plats samt politiker på olika nivåer. Det gör att vi kan lära av varandra och fokusera på vilka konkreta åtgärder som krävs för att Sverige ska komma ikapp, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Under kvällen delas Forska!Sveriges tre utmärkelser ut för år 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige
tel: 070-388 35 96

Se programmet här.

Se deltagarlistan här.

Se Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2019 här.

Se Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2019 här.

Se Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2019 här.

Se information om tidigare års utmärkelser här.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd