2012-06-04 14:39Pressmeddelande

Europas behov av svensk industri och innovationskraft

Forska!Sverige i samtal om Sveriges innovationskraft på Europaparlamentets informationskontor, den 28/5. Talare Stefan Löfven (S) och Håkan Ekengren (C), med inlägg av eu-parlamentarikerna Kenth Johansson och Marita Ulvskog. I panelen: Vice pres. AB Volvo, VD SAAB AB, VD AstraZeneca, generalsekreterare Forska!Sverige, Innovationschef  Svenskt näringsliv

 

För mer information välkommen att kontakta anna Nilsson Vindefjärd: anna@forskasverige.se eller 0703883596


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.